HABERLER

KKDF Oranlarında Değişiklik« Geri


KKDF kesintisi şirketlerin ve gerçek kişilerin finansman teminlerinde, finansmanın türüne göre farklı oranlarda uygulanmaktadır. Bankalarca kullandırılan tüketici kredilerinde KKDF %15 iken, diğer kredilerde %0'dır. Bankalar ve finans kuruluşları haricindeki şirketlerin yurtdışından sağladıkları kredilerde KKDF %3'tür ve ithalat yapan firmaların 1 yıla kadar olan vadeli ödemelerinde ise KKDF %6'dır. Geçtiğimiz yıl ithalat yapan firmaların vadeli alımlarında KKDF oranının %3'ten %6'ya yükseltilmesi ile ithalatın finansmanında uzun vadeli çözümler artarak kullanılmıştır.

Yapılan son düzenleme ise Türkiye'deki banka ve diğer finans kuruluşları haricindeki şirketlerin yurtdışından sağladıkları 1 yıla kadar vadeli kredilerde %3 olarak uygulanan KKDF ile ilgilidir. Şirketlerin yurtdışı borçlanma vadelerini uzatmayı amaçlayan yeni düzenlemede 1 yıla kadar olan krediler için KKDF %3'te bırakılmış; 1-2 yıl vadeli kredilerde KKDF %0'dan %1'e, 2-3 yıl vadeli kredilerde de %0'dan %0.5'e yükseltilmiştir. 3 yıldan uzun olan kredilerde ise KKDF değişmeyerek %0'da kalmıştır.